دریافت حق شهروندی و پاسپورت کشور ترکیه

دریافت حق شهروندی و پاسپورت کشور ترکیه

دریافت حق شهروندی و پاسپورت کشور ترکیه

دریافت حق شهروندی و پاسپورت کشور ترکیه : کشور ترکیه جزو کشورهایی محسوب می شود که تابعیت دوگانه را به رسمیت شناخته است. در نتیجه شما میتوانید تابعیت همزمان کشور خود یعنی ایران و این کشور را داشته باشید .علاوه بر نکات و مواردی که در زیر آورده شده، شرایط دیگری جهت اخذ تابعیت کشور ترکیه، نظیر: عدم داشتن سابقه کیفری، شخصیت خوب، ثابت نمودن اینکه شما برای امنیت این کشور خطری ندارید نیز جهت اخذ تابعیت مورد نظر قرار می گیرند.

اخذ تابعیت است توسط تولد

به طور کلی  هر نوزادی که پدر و مادرش دارای تابعیت کشور ترکیه باشد خود به خود شهروند این کشور محسوب می‌شود. حتی اگر قبلا پدر و مادر این نوزاد تابعیت کشور دیگری را داشته و در حال و هم اکنون تابعیت ترکیه را گرفته اند .همچنین در صورتی که یکی از والدین اقدام به درخواست تابعیت این کشور کند و درخواستش قبول شود، امکان درخواست تابعیت برای فرزندان این شخص هم وجود خواهد داشت. اگر والدین مقیم یا پناهجو باشند، فرزندی که توسط آنها متولد شده، همان اقامتی که والدین او داراست را دارا می شود.

 اخذ تابعیت از طریق اجازه کار

اگر شما تابعیت را توسط اجازه کار یا کارت آبی گرفته باشید، چنانچه در استخدام شرکت بخصوصی بوده و یا توسط شرکت خودتان اجازه  کار دریافت نموده باشید، باید شرایط زیر را دارا باشید:

شما می بایست حداقل ۵ سال در ترکیه به صورت مستمر با اجازه کار اقامت داشته و در تمام این طول این مدت ۵ سال و بیمه و کسورات قانونی تان پرداخت شده باشد و در طول مدت پنج سال بیش از سیصد و شصت روز را در خارج از کشور ترکیه نبوده باشید و اقامت در ترکیه داشته باشید.

 اخذ تابعیت به وسیله ازدواج

اگر شما با یک شهروند ترکیه ازدواج نمایید، پس از سپری شدن سه سال تابعیت آن کشور را می توانید دریافت کنید. شرایط این نوع تابعیت به این صورت است که در طول سه سال گذشته در تمام مدت با همسر خود زندگی نموده باشید و از رفتارهایی که کانون خانواده را خانواده را به خطر می افکند پرهیز نموده و دارای شخصیت خوب و مناسبی بوده و به نوعی تهدیدی برای آرامش و امنیت کشور ترکیه محسوب نشده باشید.

 درخواست تابعیت با روش سرمایه گذاری سریع

بر مبنای قانون جدیدی که تصویب و به اجرا درآمد کشور ترکیه یک روش سریع جهت اخذ حق شهروندی از طریق سرمایه گذاری معرفی نموده است. این روش از سایر روش ها زودتر منجر به اخذ تابعیت این کشور می گردد. بر مبنای این قانون اشخاصی که خصوصیات زیر را دارا باشند می توانند به صورت سریع جهت گرفتن تابعیت کشور ترکیه اقدام نمایند:

-افرادی که خانه یا مسکنی به ارزش حداقل ۲۵۰ هزار دلار در ترکیه خرید کنند و سه سال نیز اجازه فروش این خانه را ندارند.

-افرادی که حداقل مبلغ ۵۰۰ هزار دلار سپرده گذاری کنند و به مدت سه سال هم اجازه برداشت از آن را نخواهند داشت.

-افرادی که اقدام به افتتاح شرکت در ترکیه نموده و ۵۰ نفر از شهروندان ترک را در شرکت خود با تایید وزارت کار استخدام نمایند. اگر موارد فوق را دارا هستید در زمان ۴۵ روز می توانید پاسپورت ترکیه خود را دریافت نمایید.