فرصت های سرمایه گذاری در ترکیه

فرصت های سرمایه گذاری در ترکیه

فرصت های سرمایه گذاری در ترکیه

یکی از راه‌های اقامت سرمایه گذاری در ترکیه، سرمایه گذاری در شرکت‌ها است. باید گفت که ۹۰ درصد شرکت‌هایی که ایرانیان در کشور ترکیه تاسیس می‌کنند محدودیت‌هایی در مسئولیت هایشان دارند.

شرکت با مسئولیت‌های محدود

این نوع شرکت‌ها با حداقل ۲ و حداکثر ۵۰ شریک ثبت می‌شوند. حداقل سرمایه‌ای که برای تاسیس این نوع شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شود ده هزار لیر ترکیه است. در صورتی که متقاضی بخواهد اقامت خود را نیز دریافت کند سرمایه شرکت به صد هزار لیر نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

شرکت سهامی (خاص و عام)

تاسیس چنین شرکت‌هایی به حداقل ۵ شخص حقیق و یا حقوقی نیاز دارد. باید این را هم اضافه کرد که لزوما نباید هر کدام از شرکا سهمی مساوی با دیگری داشته باشد هر کسی می‌تواند با تمایل خود هر میزان سهمی که بخواهد بخرد. در قانون تجارت کشور ترکیه آمده است که جلسات مجمع عمومی باید با حضور افرادی نماینده از وزارت بازرگانی این کشور برگزار شود. به طور کلی شرکت‌های سهامی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

شرکت سهامی خاص: این نوع شرکت ها، سهامدارانی کمتر از ۲۵۰ نفر دارند.

شرکت سهامی عام: سهامداران این نوع شرکت‌ها بیش از ۲۵۰ نفر هستند.

شرکت تضامنی

این نوع شرکت‌ها با یک اسم خصوصی بین دو یا چند شخص حقیقی و یا مسئولیت تضامنی شروع به کار می‌کنند. در این نوع شرکت‌ها در صورتی که دارایی شرکت برای تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر کدام از شرکا باید تمام قبوض را پرداخت نمایند.

شرکت مختلط

در شرکت‌های مختلط یک یا چند نفر شریک، ضامن تمام دیون هستند و سهم الشرکه دارند. دیگر شرکا هم در مقابل این دیون شرکت فقط به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت دارد مسئولیت خواهد داشت.

موسسات مالی (صرافی)

اینگونه شرکت‌ها را می‌توان در قالب شرکت سهامی تاسیس نمود. اما این شرکت‌ها باید مجوز رسمی از سازمان‌های مربوط به خود داشته باشند.