شرایط کار در ترکیه

شرایط کار در ترکیه

شرایط کار در ترکیه : امکان کسب و کار در ترکیه با شرط ثبت شرکت امکان پذیراست; به صورتی که شما به اتفاق تعدادی سهامدار که درخواست مجوز کسب و کار در ترکیه را داشته باشند می توانید فعالیت داشته باشید. مجوز کار و اقامت در ترکیه هر سال باید تمدید شود و شما از این طریق است که می توانید کسب و کارتان را در ترکیه ادامه بدهید. بعد از گذشت 5 سال از تمدید مجوز کسب و کار در ترکیه می توانبد تقاضای تابعیت در ترکیه داشته باشید. شما می توانید در یکی از شرکت های ترکیه که تحت تابعیت این کشور است مشغول فعالیت شوید و از طریق استخدام در شرکت جواز کار را دریافت کنید.

این شرکت اجازه کار یکساله برای شما دریافت می کند و در ازای استخدام، مجوز کار به شما می دهد. شرکت هایی می توانند برای افراد خارجی امکان کار را ایجاد کنند که در قبال یک نفر باید 5 شهروند ترکیه را مشغول به کار کرده باشند. سرمایه ای که در این زمینه به کار گرفته می شود معادل 100 هزار لیر ترکیه است. معمولا برای این شرایط در پایان سال یک مجوز دو ساله کار به فرد داده می شود.

در پایان ششمین سال این فرد می تواند تقاضای کار نامحدود از دولت ترکیه داشته باشد. شرایط دیگری در این زمینه وجود دارد که مربوط به اجازه کار مستقل می باشد. در صورتی که افراد بتوانند بصورت 5 سال پیاپی در کشور جمهوری ترکیه اقامت داشته باشد می توانند تقاضای مجوز کسب و کار مستقل داشته باشند.

اجازه کار در این صورت توسط مامورین ارزیابی انجام می شود که امری مهم است. این که افراد چه شغلی دارند و این شغل تا چه اندازه برای کشور ترکیه ارزش اقتصادی دارد اهمیت زیادی دارد، بنابراین افرادی که دارای تخصص هستند در این مورد از جایگاه بهتری برخوردار هستند.