تلفن های ضروری در استانبول

تلفن های ضروری در استانبول

پلیس گردشگری: ۵۲۷۴۵۰۳

آمبولانس: ۱۱۲

آتش نشانی: ۱۱۰

پلیس: ۱۵۵

پلیس ترافیک: ۱۵۴

پلیس ساحلی: ۱۵۸

راهنمای ترکیه: ۱۱۸۱۱

راهنمای استانبول: ۱۱۸۳۲

راهنمای تلفن: ۱۱۸۵۵

 

📞راهنمای فارسی زبان شبانه روزی صدا: ۱۱۸۲۲

در استانبول میتوانید از این شماره ها در مواقع ضروری استفاده کنید چه بخواهید به راننده ی تاکسی آدرس بدهید، چه برنامه ی رفت و آمد وسایل حمل و نقل عمومی را بخواهید بدانید، چه دنبال آدرس مرکزخرید و رستوران باشید، این تلفن راهنمای فارسی زبان همراه شما خواهد بود.

 

☎️دیگر تلفن های مفید :

Yangın ۱۱۰ آتش نشانی

Alo Trafik ۱۵۴ راهمنایی و رانندگی

Polis İmdat ۱۵۵ پلیس

ElektrikArıza ۱۸۶ مشکلات برق

GazArıza ۱۸۷ مشکلات گاز

Hızır Servis ۱۱۲ آمبولانس

Jandarmaİmdat ۱۵۶ جاندارم

TelefonArıza ۱۲۱ مشکلات تلفن

AloDoktor ۱۱۳ مشاور پزشکی

AloZabıta ۱۵۳ ماموران شهرداری

Tüketici Hattı ۱۷۵ راهنمای مصرف کننده

Orman Yangını ۱۷۷ آتش سوزی جنگل

SağlıkDanışma ۱۸۴ مشاوره سلامتی

KabloArıza ۱۲۶ مشکلات کابلی

Uyandırma ۱۳۵ بیدار کردن

BilinmeyenNumaralar ۱۱۸ راهنمای تلفنی

CenazeHizmetleri ۱۸۸ خدمات جنازه

PostaKodu ۱۱۹ کد پستی

RuhsalBunalım Danışma ۱۸۲ مشاور بحران روانی

AloSahil Güvenlik ۱۵۸ حراست ساحل

Turizm Polisi ۰۲۱۲ ۵۲۷ ۴۵ ۰۳ پلیس توریست ها

Radyo-TV Arıza Tel ۱۲۵ مشکل رادیو تلویزیون

İş ve işçi bulma Tel ۱۸۰ کار و کارفرما یابی

Vergi Danışma Tel ۱۸۹ مشاور امور مالیاتی

Su Arıza-Fatura Bilgileri Tel ۱۸۵ مشکلات/اطلاعات قبض آب