اقامت تحصیلی و دانشجویی ترکیه

اقامت تحصیلی و دانشجویی ترکیه

اقامت تحصیلی و دانشجویی ترکیه ، برای موفقیت قدم به قدم پیش بروید

یکی از مسائلی که امروزه نه تنها در بین ایرانیان بلکه در میان ملل مختلفی که در فکر مهاجرت هستند جا افتاده آن است که کشور ترکیه در قبال دریافت هزینه نسبتا کمی، تحصیلی باکیفیت عالی را به افراد ارائه خواهد داد. همین مسئله باعث می‌شود که اقامت تحصیلی و دانشجویی از بهترین شیوه‌ها و راه‌های مهاجرت به شمار رود. و این مسئله سبب شده است که برای مهاجرت‌های تحصیلی و دانشجویی، کشور ترکیه جزء یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها قرار بگیرد.

تحصیل در کشور ترکیه

به طور کلی می‌توان گفت که تحصیل در کشور ترکیه از ۶ سالگی آغاز می‌شود و مدارس موجود در این کشور نیز در دو دسته خصوصی و دولتی جای می‌گیرند. در این مدارس غالبا یکی از زبان‌های فرانسوی، انگلیسی، اسپانیایی و یا آلمانی تدریس می‌گردد. با این حال در برخی از مدارس خصوصی ممکن است حتی دو زبان نیز به دانش آموزان تدریس شود. مقاطع ابتدایی در مدارس ترکیه مانند دوره‌های پیشین آموزش و پرورش کشور خودمان ۵ سال طول می‌کشد و بعد از آن هم دانش آموزان برای سه سال تحصیل راهی مقطع راهنمایی می‌گردند.