بررسی اطلاعاتی پیرامون شهر استانبول در ترکیه

بررسی اطلاعاتی پیرامون شهر استانبول در ترکیه

بررسی اطلاعاتی پیرامون شهر استانبول در ترکیه

بررسی اطلاعاتی پیرامون شهر استانبول در ترکیه : استانبول شهری است که در سمت اروپایی ترکیه قرار گرفته و ار آن می توان بعنوان بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر اروپا نام برد. همچنین استانبول سومین شهر بزرگ جهان از جهت اندازه و وسعت جغرافیایی در اروپا است. این شهر در زمان امپراطوری عثمانی تا سال 1923 شهر پایتخت نشین بوده است. استانبول از زمان نیاکان(بیزانتین و کنستانتینوپل ) بعنوان قدیمی ترین شهر دوره باستان یاد شده است. یک بندر دریایی، استانبول را در ترکیه بعنوان یک مرکز تجاری بسیار متفاوت و ارزشمند کرده است. بخشی از استانبول در واقع سمت تنگه بسفر است که دریای سیاه را به دریای مرمره ارتباط می دهد و همچنین اروپا و آسیا را از یک دیگر جدا می کند.

استانبول به نوعی هم در اروپا هم در آسیا واقع شده است. یک سوم جمعیت استانبول در بخش آسیایی آن زندگی می کنند و جمعیت آن بین 11 تا 15 میلیون نفر می باشد که یکی از بزرگ ترین شهرهای آسیایی به حساب می آید.افرادی هر ساله به استانبول مهاجرت می کنند و این امر باعث شده تا استانبول شهر مهاجر پذیر لقب بگیرد. ریشه نام باستانی بیزانتون در زبان یونانی بعنوان بیزانتونیسم در زبان لاتین شناخته میشود. بیزانتونیم ریشه ای دارد که برگرفته شده از نام مستعمره یونانیان است که در سال 667 قبل از میلاد این مکان را به استعمار خود در آوردند و این مکان را به نام پادشاه خود بیزانس نامگذاری کردند.

در 196 سال بعد از میلاد مسیح بیزانس به واسطه اشغال رومانی ها آسیب دید و در این زمان رومانی ها شکل جدیدی از استانبول را ایجاد کردند. این شهر از زمان قرار گیری کنستانتین بزرگ یعنی از سال 1320 بعد از میلاد بود که پایتخت عثمانی ها از روم به استانبول انتقال یافت و روم جدید در استانبول پایه گذاری شد.بعد از پایه گذاری روم جدید در استانبول و نام گذاری آن به کنستانتینو پل زمانی که رومن ها به امپراطوری روم شرقی تقسیم شدند استانبول بعنوان امپراطوری بیزانس شناخته شد و پایخت آن کنستانتینو پل عنوان گرفت که امروزه با نام استانبول امروزی شناخته می شود.

می توان گفت استانبول یکی از بزرگ ترین شهرهای سیاسی, فرهنگی, مذهبی و اقتصادی است و مرکز قوی این امور به شمار می آید. در اروپا از زمانی که ترکیه عثمانی آغاز به کار کرد یعنی در سال 1453 تا زمان ایجاد امپراطوری عثمانی ترکیه مرکز این امور بوده است.