اطلاعاتی پیرامون مردم و جمعیت موجود در ترکیه

اطلاعاتی پیرامون مردم و جمعیت موجود در ترکیه

اطلاعاتی پیرامون مردم و جمعیت موجود در ترکیه

اطلاعاتی پیرامون مردم و جمعیت : حدود 80 میلیون نفر در ترکیه سکونت دارند. بیشتر افراد مسلمان هستند و حدود 15 درصد از این تعداد جمعیت را کردها تشکیل می دهند و بخشی نیز افرادی هستند که از سوریه به ترکیه مهاجرت کرده اند. این افراد به دلیل جنگی که در سوریه اتفاق افتاده ناچار به مهاجرت به ترکیه شده اند و در حال حاضر در این کشور سکونت دارند.

بخشی از جامعه ترک را مردم رومانیایی که در استانبول زندگی می کنند تشکیل داده اند . در بخش ادیر که بخش اروپایی ترکیه است رومانیایی ها تشکیل زندگی داده اند. عمده بخش ترکیه را مسلمانان و رومی ها تشکیل می دهند که به گونه ای موجودیت عظیمی در ترکیه متعلق به این دو گروه است. بزرگ ترین شهر ترکیه را می توان استانبول نام برد که جمعیت بزرگی نسبت به بقیه شهرهای بخش اروپایی ترکیه دارد. مردم ترکیه افراد مهربان و با محبتی اند و غذاهای مشهوری نیز مانند مانتی, راویولی, دونرکباب, دلایت, باقلوا, بورک و کوفته و غذاهای دیگر دارند.

بیشتر جمعیت ترکیه را جوانان در میان بزرگسالان تشکیل داده اند و به طور کلی ترکیه کشور جوانی را پایه گذاری کرده است. طبق نظر سنجی ها آنتالیا با جمعیت منطقه بالکان تا به نسبت منطقه مرکزی آسیا ارتباط نزدیکی دارد. ترک های آنتالیایی که در بخش آسیایی ترکیه هستند 13 درصد جمعیت آسیای مرکزی را تشکیل داده اند. این جمعیت ها عمدتا یونانی, ارمنی و کرد هستند.